© 2017 by Wijnen Coaching & Consultancy

 • Facebook Basic Black
 • LinkedIn Basic Black
 • Twitter Basic Black
(Gast)college "Giftig Management"
Een unieke combinatie van theorie en praktijk

Ondanks de overvloedige aanwezigheid van theorieën over goed leiderschap en het creëren van gezonde, productieve organisaties, gaat het in de praktijk toch nog vaak mis. In dit (gast)college behandelen de docenten een waargebeurde praktijkcasus, die pijnlijk duidelijk maakt hoe deze processen werken en wat de desastreuze gevolgen daarvan voor mens en organisatie kunnen zijn.

 

Doel

Het volgen van dit gastcollege leert de deelnemers dat de praktijk van alledag lang niet altijd zo rooskleurig is als zij mogelijk denken dat die is. Daarmee bereidt dit (gast)college de deelnemers goed voor op de soms weerbarstige praktijk van organisaties.

Door het volgen van dit (gast)college:

 • Leren deelnemers signalen van giftig management te herkennen;

 • Verkrijgen zij inzicht in en worden zij zich bewust van de gevolgen van giftig management;

 • Leren zij hun (theoretische) kennis toe te passen op een waargebeurde praktijkcase;

 • Verkrijgen zij handvatten om ongezonde samenwerkingsrelaties om te buigen in gezonde.

 

Inhoud

 • Praktijk: Deze bestaat in dit (gast)college uit een bespreking van een waargebeurde casus uit een overheidsorganisatie, waarin als gevolg van onvoldoende transparante communicatie, een gebrek aan integer handelen en het ontbreken van authentiek leiderschap, één van de leidinggevenden van de organisatie daardoor een burn-out krijgt en de onderlinge samenwerking onherstelbaar beschadigd wordt. Deze casus wordt behandeld door Henriëtte Wijnen. Zij is de leidinggevende uit deze casus en auteur van het boek ‘Julia’s Slangenkuil, een waargebeurd verhaal over de impact van giftig management’.

 • Theorie: Kan in dit (gast)college deels bestaan uit de modellen die de deelnemers tijdens hun leergang of opleiding reeds verworven hebben. Deze casus biedt hen gelegenheid die modellen toe te passen en te vertalen naar praktijkinterventies. Een tweede invalshoek bestaat uit het theoretische kader uit het boek ‘Samenwerken; De Essentie’. Dit boek beschrijft hoe belangen en behoeften van mensen een doorslaggevende rol vervullen bij het creëren van gezonde samenwerkingsrelaties, waarin mensen zich onderling verbonden voelen. Juist die onderlinge verbondenheid leidt tot succes, productiviteit, creativiteit en geluk. Eric Westra, de auteur van dit boek, behandelt de belangrijkste concepten en laat zien hoe deze gebruikt kunnen worden om de praktijkcasus te ontrafelen en te verklaren.

 

Resultaat

Door deze unieke combinatie van praktijk en theorie is het de studenten na afloop duidelijk:

 • Wat de signalen zijn van giftig management.

 • Hoe zij ineffectieve samenwerkingsrelaties kunnen analyseren.

 • Wat er voor nodig is om ineffectieve samenwerkingsrelaties om te bouwen in productieve relaties.

Studenten komen daardoor beter beslagen ten ijs als zij beginnen aan een stageplaats en/of starten op de arbeidsmarkt.

 

Duur

Afhankelijk van de doelstelling neemt het (gast)college één of twee dagdelen in beslag. Het (gast)college kan worden ingezet als onderdeel van o.a. de opleidingen rechten (bestuurs- en arbeidsrecht), bestuurskunde, HRM, bedrijfskunde, management en organisatie. 

Klik hier voor een afspraak voor een inhoudelijk, praktijkgericht gastcollege voor uw onderwijsinstelling.