© 2017 by Wijnen Coaching & Consultancy

  • Facebook Basic Black
  • LinkedIn Basic Black
  • Twitter Basic Black

Privacy-verklaring

De inhoud is opgesteld door Kompas Advocatuur en juridisch nagekeken.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT 

Wijnen Coaching & Consultancy kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Wijnen Coaching & Consultancy en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Wijnen Coaching & Consultancy verstrekt. Wijnen Coaching & Consultancy kan de volgende persoonsgegevens verwerken: 

- Uw voor- en achternaam - Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres 

- Uw IP-adres 

WAAROM WIJNEN COACHING & CONSULTANCY UW GEGEVENS NODIG HEEFT 

Wijnen Coaching & Consultancy verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. 

Daarnaast kan Wijnen Coaching & Consultancy uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit loopbaan en/of managementcoaching, reïntegratietraject, training, workshop, n.a.v. een lezing, presentatie, netwerkgesprek/bijeenkomst, versturen van (nieuws)brieven en (nieuwjaars)kaarten.

HOE LANG WIJNEN COACHING & CONSULTANCY UW GEGEVENS BEWAART 

Wijnen Coaching & Consultancy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt. 

DELEN MET ANDEREN 

Wijnen Coaching & Consultancy verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

BEVEILIGEN 

Wijnen Coaching & Consultancy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Wijnen Coaching & Consultancy doet er alles aan zodat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Wijnen Coaching & Consultancy verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met H. Wijnen op via info@wijnencoaching-consultancy.comwww.wijnencoaching-consultancy.com is een website van Wijnen Coaching & Consultancy.  Wijnen Coaching & Consultancy is als volgt te bereiken: 

E-mailadres: info@wijnencoaching-consultancy.com

Telefoon:06 38451162

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 64305694