© 2017 by Wijnen Coaching & Consultancy

  • Facebook Basic Black
  • LinkedIn Basic Black
  • Twitter Basic Black

De coachingskwaliteit van Henriëtte Wijnen is een cadeautje

 

Melanchthon staat bekend als een fijne dynamische scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs. “We zijn een gewilde school voor leerlingen én medewerkers ” zegt Donna Heilker, Senior HR adviseur bij Melanchthon. “Toch zijn er bij ons ook wel eens medewerkers die niet meer volledig op hun plek zitten. We bieden hen maatwerk coaching en begeleiding in samenwerking met Henriëtte Wijnen van Wijnen Coaching & Consultancy.” 

 

Goed werkgeverschap

Melanchthon telt negen verschillende locaties voor vmbo t/m gymnasium waar in totaal zo’n 580 medewerkers werken. Donna Heilker: “We hebben aandacht voor medewerkers. Juist ook voor hen die ziek zijn of niet op hun plek zitten. Dat hoort bij goed werkgeverschap. Aan de hand van de richtlijnen van het UWV en de Wet Verbetering Poortwachter komen we een heel eind. We willen echter meer dan voldoen aan onze werkgeversverplichting; we willen medewerkers professioneel begeleiden bij het vinden van hun geluk.

We zochten daarvoor iemand van buiten onze organisatie, met een bredere blik en een passend netwerk.

Henriëtte Wijnen ontzorgt onze organisatie met aandacht voor onze medewerkers. Daarmee helpt zij ons om invulling te geven aan goed werkgeverschap. Alles is bij haar goed verzorgd, tot aan de rapportages aan toe.”

 

Empowered door coaching

Donna Heilker: “Op verzoek gaat Henriëtte met medewerkers in gesprek. Met behulp van de TMA (Talenten Motivatie Analyse) brengt zij hun talenten en drijfveren in beeld.  Empathisch speelt zij in op iemands situatie. Juist doordat zij mensen in hun waarde laat, accepteren ze haar professionele begeleiding. De kluwen waar de medewerker in kan zitten, krijgt Henriëtte los. Mijn ervaring is dat mensen zich door haar inzet zo empowered voelen dat zij in beweging komen; de angst voor het onbekende voorbij. Haar coachingskwaliteit is voor hen als een cadeautje.”

 

Proactief én geduldig

Behalve de Talenten Motivatie Analyse, verzorgt Henriëtte bij Melanchthon loopbaanoriëntatietrajecten en coachingstrajecten, bijvoorbeeld als medewerkers zich verloren voelen in de organisatie. Donna Heilker: “Henriëtte schakelt makkelijk tussen medewerkers en directieleden. Ze ziet en voelt aan wat er speelt. Daar gaat ze integer en sensitief mee om. Henriëtte springt eruit door haar flexibiliteit en bereikbaarheid; de lijntjes met haar zijn kort. Proactief denkt ze met ons mee, maar waar nodig maakt ze –geduldig - een pas op de plaats.

 

Kortom, een coach die al mijn verwachtingen overtreft en die je iedere (onderwijs)organisatie gunt. Zo lang ze zich maar voor Melanchthon kan blijven inzetten.

 

Want naast haar coachingskwaliteiten, kunnen we ook nog veel leren van haar managementkwaliteiten.”

 

Donna Heilker, senior HR adviseur Melanchton Christelijke scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs met vestigingen in Rotterdam en Langsingerland. (2017)

Interview en tekst: Hennie van de Kar- Vervooren (www.hennievandekar.nl)

“Henriëtte Wijnen werkt praktisch; rustig en zonder oordeel”

 

Promen begeleidt medewerkers op de werkplek die ondersteuning, toezicht of jobcoaching nodig hebben om te kunnen werken. Een van de eigen medewerkers van Promen vervulde een functie, die niet passend was. Corry van den Nieuwendijk, HRM manager bij Promen in Gouda, schakelde Henriëtte Wijnen van Wijnen Coaching en Consultancy in voor begeleiding van deze medewerker naar een beter passende functie.

 

Ervaring met verliesverwerking

Corry van den Nieuwendijk: “Bewust zocht ik naar iemand buiten mijn eigen netwerk om deze medewerker te begeleiden. Iemand die er open in zou kunnen staan. Een van mijn collega’s opperde om kennis te maken met Henriëtte Wijnen. Vooral vanwege haar ervaring met verliesverwerking. De klik met Henriëtte was er meteen. Niet alleen met mij, maar vooral met de medewerker die ervoor open stond om door Henriëtte te worden begeleid.” 

 

Gelijk of geluk?

In het traject dat volgde, begeleidde Henriëtte Wijnen de medewerker bij het ontdekken en accepteren van zijn eigen kracht. “Henriëtte werkte in dit individuele traject met testen om de competenties van deze medewerker goed in beeld te krijgen. Door het reële zelfbeeld dat gaandeweg ontstond, snapte de medewerker dat hij afscheid moest nemen van zijn functie. Henriëtte kreeg het voor elkaar om ook op moeilijke momenten met hem in contact te blijven. Ga je voor je gelijk of je geluk, hield Henriëtte hem voor. Henriëtte werkt praktisch; rustig en zonder oordeel. Zij luistert goed, maar gaat lastige vragen niet uit de weg. Ieder gesprek bereidde ze goed voor. Na afloop was er steeds een gedegen evaluatie.”

 

Integer

“Ondanks dat dit voor iedereen een pijnlijk traject is geweest, vind ik dat het goed is afgelopen. Na dit coachingstraject is de medewerker herplaatst op een functie die aansluit bij wat hij kan. De rol van Henriëtte Wijnen bij dit vraagstuk was zeker niet gemakkelijk, maar zij ging daar zorgvuldig en integer mee om. Ik beveel haar dan ook van harte aan bij organisaties die stoeien met een vergelijkbaar vraagstuk.”

Corry van den Nieuwendijk, hoofd HRM Promen (2018)

Interview en tekst: Hennie van de Kar- Vervooren (www.hennievandekar.nl)

“Henriette is inzetbaar als medewerkers ergens op vastlopen”

 

H³O is een christelijke organisatie in Dordrecht met ruim 600 medewerkers die zich dagelijks inzetten voor goed onderwijs en goede opvang vanuit hoofd, hart en handen. “We bieden onze medewerkers een luisterend oor, goede begeleiding en ontwikkelmogelijkheden” zegt Yvonne Huisman. Zij is HR-adviseur bij H³O voor het primair onderwijs en de kinderopvang. Vanuit die rol adviseert zij zowel directeuren als personeelsleden. Bij re-integratie, loopbaanadvies of preventieve coaching schakelt zij Henriëtte Wijnen van Wijnen Coaching & Consultancy in.

 

Tevreden kandidaten

Yvonne Huisman: “Henriette leerde ik kennen bij mijn vorige werkgever. Zij timmerde toen net aan de weg als zelfstandig coach en consultant. Haar begeleiding van de medewerkers vond ik toen al erg goed. Ook merkte ik dat de kandidaten zelf altijd super tevreden waren. Toen we bij H³O iemand zochten voor de coaching van een aantal medewerkers, heb ik direct weer contact met haar gezocht. Ik informeer haar over de kandidaat en Henriette gaat dan aan de slag.” 

 

Meten talenten en drijfveren

“Een van de instrumenten die Henriette inzet, is de TMA-methode, de Talenten Motivatie Analyse. Deze TMA geeft op een objectieve manier een helder inzicht in talenten, interesses, motieven, competenties en in loopbaan- en ontwikkelmogelijkheden. Allemaal zaken die van invloed zijn op gedrag, maar TMA kijkt dieper dan alléén het gedrag. Ook wordt gemeten wat de ontwikkelbaarheid van iemand is. Bij H³O zetten we TMA graag in als medewerkers vastlopen in hun huidige functie en op zoek zijn naar andere talenten en mogelijkheden. Mijn ervaring is dat het de kandidaat handvatten geeft om een bepaalde keuze te maken.” 

 

Serieus en consciëntieus 

“Henriette kan zich heel goed inleven in een kandidaat. Voordeel voor ons is dat zij een onderwijsachtergrond heeft. Zij weet hoe het in het onderwijs reilt en zeilt. Tegelijkertijd is zij van alle markten thuis; in alle situaties waarin medewerkers ergens op vastlopen, is zij inzetbaar. Op een serieuze en consciëntieuze manier gaat zij te werk. Zij is betrokken en staat open voor de mensen. Ik beveel Henriette daarom van harte aan.”

 

Yvonne Huisman, HR-adviseur H³O (2019)

Interview en tekst: Hennie van de Kar- Vervooren (www.hennievandekar.nl)

"Henriëtte heeft voor ons een outplacementtraject gedaan. Ze voert dit op persoonlijke en adequate wijze uit en het aangeboden programma sluit goed aan bij de vraag. Ze vindt een goede balans tussen het belang van de medewerker en dat van ons als werkgever."

Willeke Groenewegen- Anker, HR beleidsadviseur Carmel College/ Antonius MAVOXL (2019)

"Een goede balans tussen belang medewerker en werkgever"