© 2017 by Wijnen Coaching & Consultancy

  • Facebook Basic Black
  • LinkedIn Basic Black
  • Twitter Basic Black

 

 

Mensen zijn het meest gemotiveerd, betrokken, effectief en succesvol in werk dat het dichtst bij hun ware aard ligt.' 

 

Duurzame inzetbaarheid, voorkomen van verzuim, ‘een leven lang leren’, meer aandacht voor talent binnen onderwijsinstellingen en organisaties geven het belang aan van het kennen van de drijfveren, talenten van mensen/ medewerkers.

Dat is de reden dat Wijnen Coaching & Consultancy het product ‘TALENT INSIDE’ inzet.

 

Door hierin te investeren levert dit meer betrokken en gemotiveerde managers en/of medewerkers op die het werk doen wat (meer) bij hun past waardoor de duurzame inzetbaarheid en daarmee de effectiviteit voor de organisatie wordt vergroot.

Door de inzet van 'TALENT INSIDE' krijgt de manager/medewerker meer inzicht in zichzelf in relatie tot de huidige of toekomstige functie.

 

Basis hiervoor is het gebruik van de TMA-methode. Wij zijn voor de TMA methode gecertificeerd.

 

Wat is de TMA?

TMA is de afkorting voor: Talenten Motivatie Analyse (Methode). Het is een uniek, wetenschappelijk gevalideerd instrument waarbij door middel van een interactieve methode de talenten, drijfveren en ontwikkelmogelijkheden van de kandidaat in kaart worden gebracht.

De denkprocessen, die ten grondslag liggen aan gedrag, worden in beeld gebracht zodat een ‘blauwdruk’ van de kandidaat wordt gemaakt.

Het is daarmee een diagnostisch instrument voor talenten en persoonlijkheidsonderzoek.

 

De talentenanalyse geeft inzicht en handvatten in de mogelijkheden van de verdere loopbaan, re-integratie traject en leiderschapsontwikkeling. Ook geeft de uitslag van een TMA test een (positieve of negatieve) bevestiging van een kandidaat aan het einde van een werving en selectieproces. 

Werkwijze TMA

Bij een re-integratietraject of leiderschaps- loopbaancoaching wordt door de kandidaat een online TMA test gedaan. Op basis van de uitkomsten wordt een analyse gemaakt en een advies gegeven. De uitkomsten van de TMA test worden over het algemeen in een persoonlijk gesprek met de kandidaat teruggekoppeld. E.e.a. afhankelijk van de gemaakte afspraken met de opdrachtgever.

Neem hier contact op voor een vrijblijvende afspraak.

Talent Inside