© 2017 by Wijnen Coaching & Consultancy

 • Facebook Basic Black
 • LinkedIn Basic Black
 • Twitter Basic Black
Training 'De weg naar integer en gewenst gedrag op de werkvloer'

Natuurlijk wil iedereen een integere, open en veilige werkomgeving voor medewerkers. Maar de cijfers liegen er niet om: ruim een half miljoen mensen wordt dagelijks gepest en ongewenst gedrag op de werkvloer kost werkgevers 1,7 miljard euro per jaar. Naast de enorme gevolgen leidt ongewenst gedrag binnen organisaties ook tot een slechte sfeer, verminderde betrokkenheid en productiviteit. Wat kun jij vanuit jouw rol bijdragen om het tij te keren? 

 

Inhoud van de training 

De training bestaat uit een unieke en evenwichtige mix van praktijkervaringen en theoretische inzichten.

De praktijk bestaat uit een waargebeurde case uit een overheidsorganisatie. Waarin als gevolg van onvoldoende transparante communicatie, een gebrek aan integer handelen en het ontbreken van authentiek leiderschap, tussen medewerker en een leidinggevende een arbeidsconflict ontstaat. De medewerker daardoor een burn out krijgt en de onderlinge samenwerking onherstelbaar beschadigd wordt. Deze case wordt behandeld door Henriette Wijnen, auteur van het boek ‘Julia’s Slangenkuil’, een waargebeurd verhaal over de impact van giftig management. 

 

Het theoretische kader van de training bestaat uit een combinatie van inzichten uit de sociale- en organisatiepsychologie, zoals die beschreven zijn in het boek ‘Samenwerken: de essentie’ van Eric Westra. Het boek beschrijft hoe belangen en behoeften bepalend zijn voor de manier waarop mensen met elkaar samenwerken, op een al dan niet integere manier. 

 

Onderwerpen

Door de theorie toe te passen op de waargebeurde praktijkcase verkrijg je diepgaand inzicht en raak je

geïnspireerd om er in je eigen praktijk mee aan de slag te gaan. 

Gedurende deel I van de training bespreken we:  

 • Het verloop van de praktijkcase;

 • De verschillende belangen en behoeften van partijen;

 • De rol van emoties bij conflicten en samenwerkingsproblemen;

 • De spiraal van vertrouwen versus wantrouwen;

 • De kenmerken van gezonde en ongezonde samenwerkingsrelaties. 

 

Toepassing op de eigen praktijk

De begrippen die je in deel I van de training hebt eigen gemaakt, vormen de handvatten om de vertaalslag te maken naar de eigen organisatie. Deel II van de training bestaat uit het toepassen van de verworven kennis en inzichten op een case uit je eigen werksituatie. Door tips en feedback van de trainers en de andere deelnemers, wordt je analyse verrijkt en krijg je ideeën aangereikt om in je eigen organisatie bij te dragen aan het creëren van een integere, open en gezonde werkomgeving. 

 

Doelgroep

Deze training is bestemd voor o.a. adviseurs- en managers HRM, vertrouwenspersonen, (team)managers, ondernemingsraden, arbodiensten en bestuurders. 

 

Resultaat

Deelnemers 

 • Leren hoe een meningsverschil kan leiden tot een conflict, en hoe dat conflict vervolgens de integriteit van (één van) de partijen kan aantasten;

 • Verkrijgen inzicht in en worden zich bewust van de oorzaken van niet-integer handelen;  

 • Leren de verworven inzichten toe te passen op de eigen organisatie;

 • Krijgen handvatten om een prettige en gezonde werksfeer te bevorderen en zo de valkuil van niet-integer handelen en ongewenst gedrag te voorkomen. 

.

Duur

1 dag

 

Investering

Afhankelijk van de wensen, groepsgrootte en vraag van de opdrachtgever zal ‘op maat’ een offerte worden opgesteld. 

 

Trainers

Henriette Wijnen (1964) is zelfstandig interim-manager, trainer, loopbaan- & managementcoach. Zij heeft 20 jaar leidinggevende ervaring, ook tijdens veranderprocessen, in zowel de commerciële- en in de publieke sector. 

 

Eric Westra (1960) is organisatiepsycholoog en werkt als zelfstandig coach, teamcoach en managementtrainer. Hij heeft bij diverse organisatieadviesbureaus gewerkt en heeft inmiddels meer dan 30 jaar advieservaring.