© 2017 by Wijnen Coaching & Consultancy

  • Facebook Basic Black
  • LinkedIn Basic Black
  • Twitter Basic Black

UNIEKE WORKSHOP

"Integer management en Management van integriteit"

 

Iedere manager zal van zichzelf zeggen dat hij of zij integer is. Niemand gaat naar zijn werk met de intentie om fraude te plegen of om medewerkers te manipuleren. Maar ondanks deze goede intenties gaat het in de praktijk toch nog weleens mis. Schijnbaar onbelangrijke meningsverschillen kunnen escaleren tot onoverbrugbare conflicten, wat ten koste kan gaan van de integriteit van (één van) de partijen. Hoe komt dat? En vooral: hoe is dat te voorkomen?

Inhoud

In deze workshop behandelen de trainers een waargebeurde praktijkcase, die pijnlijk duidelijk maakt hoe de integriteit van managers en/of bestuurders langzaam maar zeker verloren kan gaan.

Praktijk: Een waargebeurde case uit een overheidsorganisatie. In deze organisatie ontstaat een arbeidsconflict tussen een medewerker en een leidinggevende. De medewerker krijgt een burn out en de onderlinge samenwerking wordt onherstelbaar beschadigd. De case illustreert goed hoe transparante communicatie, integer handelen en authentiek leiderschap cruciaal zijn voor een goed functionerende organisatie. Dit praktijkvoorbeeld wordt behandeld door Henriette Wijnen, auteur van het boek ‘Julia’s Slangenkuil, een waargebeurd verhaal over de impact van giftig management’.

Theorie: Bestaat uit een combinatie van inzichten uit de sociale- en organisatiepsychologie. Belangrijke basis is het boek ‘Samenwerken: de essentie’. Dit boek beschrijft hoe belangen en behoeften van mensen bepalend zijn voor het gedrag van mensen en daardoor een doorslaggevende rol vervullen bij het creëren van gezonde samenwerkingsrelaties. Eric Westra, de auteur van dit boek, behandelt de belangrijkste concepten, en laat zien hoe deze gebruikt kunnen worden om de praktijkcasus te ontrafelen en te verklaren.

 

Doelgroep

Deze workshop is bedoeld voor team- of afdelingsmanagers, directieleden, bestuurders binnen de Rijks- en lokale overheid en de commerciële sector.

 

Resultaat

  • Inzicht in de wijze waarop een meningsverschil tot een conflict kan leiden, en hoe dat conflict vervolgens de integriteit van (één van) de partijen kan aantasten;

  • Bewustwording van de oorzaken van niet-integer handelen; 

  • Handvatten om de valkuil van niet-integer handelen te voorkomen;

  • Het besef dat integriteit uit gedrag bestaat waarop mensen aangestuurd kunnen worden;

  • Inzicht in manieren om de verworven inzichten toe te passen in de eigen organisatie.

 

Indien gewenst kunnen deelnemers onder begeleiding van de trainers met elkaar over integriteitsissues binnen de eigen organisatie discussiëren. De trainers bewaken dat dit op een constructieve, open en vertrouwelijke manier gebeurt. 

 

Duur

De workshop neemt één dagdeel in beslag. Afhankelijk van de specifieke situatie is maatwerk mogelijk en kan deze workshop worden uitgebreid naar twee dagdelen. Deze workshop kan goed worden ingezet als onderdeel van een heidag van het management en/of teambuilding-bijeenkomst.

 

De workshop kan 'op maat' worden gemaakt bij specifieke issues.