© 2017 by Wijnen Coaching & Consultancy

  • Facebook Basic Black
  • LinkedIn Basic Black
  • Twitter Basic Black

Interim (project) Management

Sinds 1996 heb ik gewerkt op managementniveau en leidinggegeven aan teams van ongeveer 25 medewerkers, eerst bij Start Uitzendbureau (nu: USG People) en vervolgens bij diverse gemeentelijke organisaties. 

Als leidinggevende altijd was ik zelf verantwoordelijk voor de coaching van de teamleden. Ik ben gewend aan het nemen van beslissingen en dragen van verantwoordelijkheden, ook in moeilijke tijden. Ik hecht aan een constructieve samenwerking met een open en transparante communicatie. Daarnaast vind ik het belangrijk de kennis en ervaring van mensen uit de praktijk te benutten in veranderingsprocessen. 

Binnen het sociaal domein heb ik jaren gewerkt als leidinggevende en projectleider en was ik inhoudelijk, financieel en resultaatverantwoordelijk voor de teams reïntegratie(werk) & - projecten, jobcoaches, jobhunter, beleid sociaal domein, inburgering, schuldhulpverlening, volwasseneneducatie en Wmo. 

Hoe werk ik?

'Haar plezierige en open manier van communiceren maakt dat je weet wat je aan haar hebt. Afspraak is bij haar afspraak en dat koppelt zij aan een resultaatgerichte manier van werken. Henriette heeft oog voor het welzijn en de belangen van het team waar zij leiding aan geeft maar deinst als het nodig is niet terug voor het nemen van impopulaire maatregelen.
Zij heeft laten zien in staat te zijn om zich snel in te werken op verschillende gebieden van het sociale domein. Dat maakt dat zij al snel een professionele gesprekpartner namens de organisatie is, die kan luisteren naar de wensen van partners en cliënten en daar goed op weet in te spelen.
'

(Peter Schenk, teamleider beleid en ontwikkeling, gemeente Binnenmaas)

'Ik heb in de periode dat ik samenwerkte met Henriette als prettig ervaren. Met een open vizier, gedrevenheid voor haar vak wist zij vorm te geven aan projecten. Haar betrouwbaarheid en openheid is kenmerkend voor Henriette.'

(Miranda Hogervorst, eigenaar Start Value)

'Ik heb Henriette leren kennen als een zeer betrokken samenwerkingspartner met grote kennis van zaken en een vrouw die met haar hart haar werk doet. Ze staat open voor andere meningen en zal altijd proberen om samen tot een goede oplossing te komen.'

(Denise van Zundert, directeur SWOP)

'In de samenwerking met Henriette is zij opgevallen door het inventief en effectief inzetten van mens en middelen. Daarbij een plezierig mens met oog en aandacht voor de medewerkers aan wie zij leiding geeft.'

(Gertrude Slag, Teammanager T&V, Gemeente Rotterdam)

Contact

Ben je op zoek naar een betrokken, resultaatgerichte (team/project) manager? Neem dan contact met mij op. Ik ben voor maximaal 3 dagen per week beschikbaar. Ik combineer interimwerk met mijn coach en trainers-activiteiten.